Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlar Kılavuzu

2013-08-16 19:27:12
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavlar Kılavuzu MEB web sitesinde yayınlanmıştır. Belgeye aşağıdaki adresten de erişebilirsiniz.
http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/kilavuz/2013_OGES_Klvz.pdf